SAMSUN
Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Samsun 'a çıkışı
Samsun ve Bandirma Vapuru
Samsun Genel Bilgiler
Samsun Bilgiler
 
 

Samsun ’un ilk ismi Amisos olup şehir İyonyalılar (Miletliler) tarafından kurulmuştur. Ancak, bundan önce Gaskarlar tarafından da Samsun 'da  bir yerleşim yeri kurulduğu (MÖ 3500) bilinmektedir. Samsun, bu yerleşim yerinin ise denizden gelebilecek tehlikelerden korunabilmek ve yerleşmenin kolayca sağlanabilmesi amacı ile kıyıdan uzak vadi içinde ve yamaç eteklerinde bulunmaktadır. (Bugün Samsun il sınırları içerisindeki Mert Irmağı Kılıçdede Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve Samsun Gazi İlköğretim Okulu karşısındaki Öksürük Tepe –Dündartepe- çevresindeki alan ile Samsun Sosyal Meskenlerin olduğu alan) Bu yerleşim yerinin kurulduğu dönemdeki adının , şehrin eski isimlerinden olan Enete, Simisso, Sinusso ve Peiraeurs’dan hangisi olduğu tespit edilememiştir. Selçuklu Türkleri Samsun 'ui feth edince mevcut yerin hemen yanına yeni bir yerleşim yeri daha kurmuşlar ve buraya “Samsun” ismini vermişlerdir. “Samsun” ismi, Selçuklu Türklerinin verdiği özel bir isim, olup eski “Amisos” ile ne kelime olarak ve ne de mana olarak herhangi bir ilgisi yoktur. Türkler şehir merkezine Samsun, İl sınırları ile çevrili bölgeye ise “Canik ” demişlerdir. Şehir, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarının orta kesiminde, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında yer alan Samsun körfezi kıyısında, batıda Kalyon (Fener) burnuyle doğuda Mertırmak denilen küçük akarsu ağzı arasında uza­nır ve oldukça dar bir kıyı şeridinden başlayarak bu kıyı üzerinde yükselen yamaç­larda 100 m’yi aşan bir yükseltiye kadar ulaşır. Samsun limanı, şehrin batı kısmın­da yer alır. Mertırmak vadisini boylayan demiryoluyle yamaçlara tırmanan işlek karayolu, Samsun’u Türkiye’nin iç bölgelerine, kıyıyı boylayan başka bir işlek yol da Doğu ve Batı Karadeniz bölümü şehirlerine bağlar.

Samsun Hakkında Uluslararası Güncel Haberler:

Mustafa Kemal ve Arkadaşlarının Samsun 'a çıkışı - Samsun ve Bandirma Vapuru - Samsun Bilgi - Samsun Konut - Samsun -

Samsun City of Turkey - Hava Yolları - blog linkleri